Bolaget bildades under hösten 2007. Verksamheten startades den 1/1 2008. Redan första året lyckades bolaget uppnå en omsättning på mellan 35 och 40 Mkr.

 

Kvalitet

 

Rameks policy är att som leverantör alltid sträva efter att uppfylla kundens behov. Vårt mål är att leverera produkter som kännetecknas av god kvalitet och hög miljömedvetenhet, både vid tillverkningen och användningen.

 

Miljöpolicy för Ramlösabrunns mekaniska AB

 

Ramlösabrunns Mekaniska AB skall värna om vår omvärld och miljö genom att söka vägar att minimera företagets miljöpåverkan i all vår verksamhet.
Detta skall se genom:

 • att vår verksamhet alltid bedrivs i enlighet med gällande lagstiftning och myndigheters och/eller kunders krav.
 • att genom regelbundna genomgångar av företagets identifierade miljöaspekter kontinuerligt minska företagets negativa miljöpåverkan.
 • att vid behov vidareutveckla personalens kompetens inom miljöområdet.
 • att genom kontinuerlig produkt- och verksamhetsutveckling minska förbrukningen av råvaror och minska mängden avfall.
 • att genom samarbete med leverantörer arbeta för att minska våra produkters miljöpåverkan genom hela framtagningsprocessen.
 • att i så stor utsträckning som möjligt välja det minst miljöbelastande alternativet vid val av kemikalier, färger och andra farliga produkter.
 • att i så stor utsträckning som möjligt återanvända och återvinna material, inhandla återvunnet material och att använda återvinningsbart material vid packning och leverans.

facebook/video

Facebook Ramek på Facebook

Video Informationsvideo

galleri

 • images/galleri//himmel_212x141.png
 • images/galleri//kran_135x180.png
 • images/galleri//lyfttank_212x152.jpg
 • images/galleri//rostfridetalj_212x180.jpg
 • images/galleri//stortrumma_195x180.jpg
 • images/galleri//svetsbord_212x141.png
 • images/galleri//trg_212x180.jpg
 • images/galleri//tunnel_212x142.jpg
 • images/galleri//vinklad_212x180.jpg